We brengen

 • Orde & Structuur

  • Of het nu gaat over assisteren bij een eenmalige boekhoudkundige achterstand of over een proces dat structureel herbekeken moet worden: RentMyBrain brengt orde en structuur.

  • Taakomschrijvingen en back-upplanning
  • Implementatie van een Purchase-To-Pay-proces:  van ontvangst factuur, verwerking en goedkeuring tot betaling
  • Implementatie van een CRM-systeem
  • Workflowoptimalisatie
  • Auditvoorbereiding en -begeleiding
  • Subsidies
 • Analyse & Inzicht

  • Of het nu gaat over het aanreiken en opzetten van de juiste tools of over het recurrent ondersteunen bij het opmaken en interpreteren van cijfers en KPI’s: RentMyBrain brengt analyse en inzicht.

  • Thesaurie: cashflowanalyse en forecasting
  • Management accounting en rapportering, incl. KPI’s en vergelijking versus vorige perioden en/of versus budget
  • Opstellen van een jaarplanning, incl. stappenplan
  • Vastekostenanalyse 
  • Opstellen van business cases, analyse rond prijszetting, ...
  • Rendementsanalyse
  • Omzet: volledigheidsanalyse
 • Klankbord & Advies

  • Bij het nemen van beslissingen zou het af en toe goed doen om er niet helemaal alleen voor te staan, om te weten dat er iemand met je mee denkt? RentMybrain wil je klankbord zijn.

  • Grondige voorbereiding op een onderhandeling
  • Pro-actieve identificatie van mogelijke vragen
  • Scenarioplanning
  • Moeilijke boodschappen overbrengen
  • Prioritering

Quote klant

“Als CFO van een middelgrote onderneming was ik vooral op zoek naar een klankbord. Iemand met de juiste ervaring bij wie ik af en toe eens kan aftoetsen of mijn focus en prioritering nog juist zit, hoe ik mijn boodschap best overbreng, hoe ik mijn team best inricht, … Een recurrente afstemming met Ben, met een achtergrond als CFO én coach, blijkt exact wat ik nodig heb. Die 2 uur elke 2 weken zorgen telkens opnieuw voor een klare kijk. Dat geeft me het vertrouwen dat ik de juiste dingen doe op de juiste manier en op het juiste ogenblik. “

Privacy - Administratieve ondersteuning vanop afstand - Loopbaanbegeleiding in Mechelen - Executive coaching - Vind een loopbaancoach