Wat doen we

RentMyBrain brengt

316orde.png

Orde & Structuur

Of het nu gaat over assisteren bij een eenmalige boekhoudkundige achterstand of over een proces dat structureel herbekeken moet worden: RentMyBrain brengt orde en structuur.

316analyse.png

Of het nu gaat over het aanreiken en opzetten van de juiste tools of over het recurrent ondersteunen bij het opmaken en interpreteren van cijfers en KPI’s: RentMyBrain brengt analyse en inzicht.

316klank.png

Bij het nemen van beslissingen zou het af en toe goed doen om er niet helemaal alleen voor te staan, om te weten dat er iemand met je mee denkt? RentMybrain wil je klankbord zijn.

Klant aan het woord

“Als CFO van een middelgrote onderneming was ik vooral op zoek naar een klankbord. Iemand met de juiste ervaring bij wie ik af en toe eens kan aftoetsen of mijn focus en prioritering nog juist zit, hoe ik mijn boodschap best overbreng, hoe ik mijn team best inricht, … Een recurrente afstemming met Ben, met een achtergrond als CFO én coach, blijkt exact wat ik nodig heb. Die 2 uur elke 2 weken zorgen telkens opnieuw voor een klare kijk. Dat geeft me het vertrouwen dat ik de juiste dingen doe op de juiste manier en op het juiste ogenblik. “